Baza wiedzy
System zgłoszeń - MGK.net.pl > BOK | MGK.net.pl > Baza wiedzy

Szukaj w bazie wiedzy:


PEM-HEART Signature - bez dostępu do internetu

Rozwiązanie

Aplikacja PEM-HEART Signature generalnie jest przewidziana do funkcjonowania w środowisku dostepu do Internetu.

Wymagają tego m.in. następujące operacje:

  • pobieranie nowych list TSL (czyli informacji o nowych kluczach polskich – i innych europejskich – kwalifikowanych dostawców usług zaufania),
  • pobieranie znacznika czasu (przy znakowaniu czasem),
  • pobieranie odpowiedzi OCSP i/lub listy CRL (przy weryfikacji podpisu).


Do składania podpisu nowym certyfikatem – wystawionym przy użyciu nowego klucza Centrum Certyfikacji – w sytuacji braku dostępu do Internetu – konieczne może się okazać ręczne uaktualnienie polskiej listy TSL.

Taka sama sytuacja występuje przy weryfikacji podpisu złożonego przy użyciu certyfikatu dostawcy usług zaufania, którego nie ma jeszcze w bazie PEM-HEART Signature – trzeba uaktualnić listę TSL kraju, w którym jest zarejestrowany dany dostawca usług zaufania.

W celu ręcznego uaktualnienia listy TSL, należy wykonać następujące kroki:

  • Pobrać i zapisać na dysku aktualną polską listę TSL albo aktualną listę TSL innego kraju (jeśli próbujemy zweryfikować podpis złożony przy uzyciu certyfikatu z innego kraju).
  • Uruchomić program PEM-HEART Signature (wersja 3.9.12.7 lub późniejsza)
  • Wczytać listę TSL do programu PEM-HEART Signature: „Ustawienia…” -> zakładka Import danych, następnie Import listy TSL -> Wskaż, należy wybrać zapisany plik z listą TSL, następnie Dodaj listę TSL, Zapisz
  • Weryfikacja podpisu elektronicznego wymaga obecności aktualnej list CRL dla wszystkich dostawców usług zaufania (w tym ewentualnie rootów krajowych), znajdujących się na ścieżce weryfikacji certyfikatu.

W celu ręcznego uaktualnienia listy CRL, należy wykonać następujące kroki:

  • Pobrać i zapisać na dysku listę CRL odpowiedniego dostawcy usługi zaufania.
  • Uruchomić program PEM-HEART Signature (wersja 3.9.12.7 lub późniejsza)
  • Wczytać listę CRL do programu PEM-HEART Signature: „Ustawienia…” -> zakładka Import danych, następnie Import listy CRL -> Wskaż, należy wybrać zapisany plik z listą CRL, następnie Dodaj listę CRL, Zapisz 
 
Czy ten artykuł był pomocny? tak / nie
Szczegóły artykułu
Identyfikator artykułu: 3
Kategoria: Podpisy Elektroniczne
Data dodania: 2018-02-16 13:39:36
Wyświetleń: 148
Ocena (Głosy): Ocena artykułu 5.0/5.0 (2)

 
« Wstecz

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies