Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne formie pisemnej, zaś kwalifikowany znacznik czasu to usługa datowania dokumentów i podpisów elektronicznych, która wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dla niektórych dostawców podpisów elektronicznych znakowanie czasem jest dodatkowo płatną usługą.


Dlatego odpowiadając na najczęściej pojawiające się dziś pytanie:

Czy podpisy wydawane przez Cencert.pl i MGK.net.pl, mają znacznik czasu?

Ile kosztuje usługa znakowania czasem?


Wszystkie certyfikaty dostarczane przez MGK.net.pl posiadają limit 100 znaczników czasu na dobę. To znaczy, że w ciągu doby można podpisać 100 dokumentów znakując je czasem – bez dodatkowych opłat.


Poniżej jednominutowa instrukcja podpisywania dokumentu i znakowania czasem.