Do poprawnego działania podpisu elektronicznego niezbędne jest oprogramowanie PEM-HEART Signature.


Po otrzymaniu wiadomości z adresu rejestracja@cencert.pl zapisujemy załącznik w wybranej lokalizacji na dysku komputera. Dla przykładu nasz załącznik zapisujemy na pulpicie. Uruchamiany załącznik klikając na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy. Ustalamy swoje kody do karty PIN i PUK.
PIN - od 4 do 64 znaków
PUK - od 8 do 64 znaków 
Po poprawnym podaniu kodów klikamy na przycisk Aktywuj


(!) W przypadku braku widoczności certyfikatu w systemie należy wykonać Import certyfikatu do systemu.